top of page

Stanové městečko
v Praze

Pomáháme zlepšit životní a sociální situaci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Kdo stanové městečko provozuje?

Centrum sociálních služeb Praha bylo rozhodnutím primátora hl. m. Prahy pověřeno k provozování stanového tábora pro utečence z Ukrajiny, kteří se dostali do situace lidí bez domova, protože nemají nárok na dočasnou ochranu, ztratili dočasné ubytování, nemohou prokázat datum vstupu na území Česka, nebo disponují občanstvím jiné země EU.

 

Stanový tábor provozuje Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi, zejména s Nadějí, Organizací pro pomoc uprchlíkům, ale také s členy Iniciativy Hlavák.

Základní informace o stanovém městečku

 

Stanový tábor byl otevřen především z humanitárních důvodů, za účelem zajištění základních potřeb válečných uprchlíků, zejména žen s dětmi, a to často velmi malými dětmi, kojenci a batolaty, kteří nemají žádnou možnost ubytování a často zůstávají bez pomoci na ulici.

 

Významná část lidí, pro které je stanový tábor k dispozici, se nacházela na Hlavním nádraží v Praze, kde často nocovali a využívali služeb, které měli do 31. 5. k dispozici. Od 1. 6. však na hlavním nádraží tyto služby k dispozici nejsou a nádraží se vrací ke svému původnímu účelu. Na místě zůstávají pracovníci hasičů, policie a dobrovolníci, kteří poskytují informace potřebným osobám a mimo jiné jim sdělují možnost ubytování ve stanovém táboře.

Ve stanovém táboře je k dispozici zdravotní péče, hygienické potřeby a strava, včetně teplé večeře a potravin pro děti a kojence. Ve stanovém táboře jsou k dispozici konzultanti, kteří s utečenci provádějí zhodnocení jejich situace a pomáhají jim udělat rozhodnutí o dalších krocích, včetně potenciálního návratu zpět na Ukrajinu, pokud přicházejí z bezpečného území. K dispozici jsou také aktivity pro děti, zejména volnočasového charakteru tak, aby mohly smysluplně trávit čas ve stanovém táboře.

Kontakt
bottom of page